De zorgverzekeringen van DKV Belgium


 

 

 

 

 

IS 2000

Tandbehandeling

Clinibudget

Clinicomfort

Assistance

ABC Doctors

De Medi-Card

De orthodhop

De zorgkas

De zorgverzekering

Horizon

Gewaarborgd inkomen

Zorgen voor morgen doet u best nu. Met een zorgverzekering van DKV BELGIUM.

 

Mocht u vroeg of laat zorgbehoevend worden tengevolge van ziekte of ongeval, dan kan u op DKV Belgium rekenen.

Onze samenleving veroudert. Op zorgbehoefte staat echter geen leeftijd.

Niet-medische zorg wordt alsmaar duurder en weegt zwaar door op het budget. Zorgbehoevend worden is één van de grootste risico's van ons bestaan.

DKV biedt u, in geval van zorgbehoefte, een maandelijkse vergoeding van € 250 tot € 2 000 voor uw niet-medische zorg. En dit, zonder wachttijden. DKV organiseert uw thuiszorg, ook na ontslag uit het ziekenhuis. Er is een jaarlijkse indexatie voorzien.

Wat als u zorgbehoevend wordt? Wie zal voor u zorgen? Wie zal uw zorg organiseren? Wie zal het betalen?

Het antwoord op uw vragen: Zorgverzekering DKV

 

 

Wie denkt er nu reeds aan de dag van morgen ? U misschien ?

Zorgen voor vandaag en morgen doet u best nu !

Het is mogelijk dat u vroeg of laat, ongeacht uw leeftijd, door een ziekte of door een ongeval, hulp nodig heeft

bij de handelingen van het dagelijkse leven (eten, wassen, aankleden, onderhoud van uw woning, …).

U hebt niet alleen tal van medische kosten, maar ook niet-medische kosten verbonden aan hulp verleend door derden.

Dankzij de Zorgverzekering van DKV, de gezondheidsverzekeraar bij uitstek, geniet u een aanvullende

dagvergoeding op de wettelijke verplichte zorgkas, die u kan aanwenden in alle vrijheid en zoals u het best uitkomt (1).

Aangezien de wettelijke tussenkomst enkel een beperkte tegemoetkoming verleent aan de zwaar

zorgbehoevenden, is een aanvullende zorgverzekering een must voor ieder gezin.

 

Met de hospitalisatieverzekering van DKV, kan u op beide oren slapen wanneer u in het ziekenhuis moet

worden opgenomen. Het wordt geen aderlating in uw budget. De medische wetenschap verricht wonderen,

maar die nieuwe technologieën kosten handenvol geld.

Met de Medi-Card® hoeft u bij uw opname geen voorschot meer te betalen. Alle medische kosten bij een

ziekenhuisopname worden door DKV rechtstreeks aan het ziekenhuis betaald. De medicatie, de onderzoeken

en het verblijf, ook al kiest u voor een één persoonskamer. De polis dekt zelfs de voor- en

nabehandelingskosten alsook 27 zware ziekten en dit, zelfs zonder ziekenhuisopname.

Ik ben ervan overtuigd dat uw welzijn te belangrijk is om niet na te denken over de oplossing die

DKV u biedt.

bijkomende info

Aarzel niet en contacteer Adviesburo Denoo -Denoo vandaag nog voor bijkomende inlichtingen of het afsluiten van een zorgverzekering en / of een hospitalisatieverzekering.

 (1) Thuis, in een serviceflat, in een rusthuis of in een rust- en verzorgingstehuis.

Aansluiten kan van 0 tot 69 jaar .

De beste zorgen. Levenslang.

 

Waarborg:

 • Maandelijkse vergoeding

 • Aanvullende vergoeding ‘residentiële zorg’• Service ‘zorgmanagement’

 • Service ‘zorg in natura

Enkele sterke punten:

Vergoeding van niet-medische kosten bij thuiszorg of residentiële zorg

 • Per verzekerde persoon: vrije keuze van formule: Basic, Classic, Comfort en Top

 • Jaarlijkse indexering

 • Aanvullende vergoeding bij residentiële zorg

 • Management niet-medische kosten

 • Niet-medische thuiszorg in natura (eveneens voor patiënten die thuis palliatief verzorgd worden)

 • Geen wachttijd

 • Geen karentie

 • Levenslang contract

Wenst u meer te weten of  wenst u een hospitalisatie of zorgverzekering af te sluiten bel, fax of mail ons.
 
Wij zijn er ook na de kantooruren en in het weekend.